Alles om uw fiets om te bouwen tot een échte elektrische fiets!

Cruciale rol fiets in strijd tegen files

14-06-2013

AMSTERDAM - Het afgelopen week aan de Tweede Kamer gestuurde programma ‘Beter Benutten’ is door RAI Vereniging afdeling Fietsen uiterst positief ontvangen. Vooral de erkenning van de rol die de fiets kan spelen in de strijd tegen files is in de branche goed gevallen. Minister Schultz van Haegen zegt in een brief aan de Kamer dat de (elektrische) fiets een goed alternatief is voor de reiziger op de korte afstand.

Melanie Schultz van Haegen, minister van Infrastructuur en Milieu, wil met het programma ‘Beter Benutten’ een gemiddelde reductie van het aantal voertuigen van circa 25.000 per dag in de spits bewerkstellingen in de gebieden waar de meeste spitsdruk optreedt. Daarnaast is het streven het vergroten van de capaciteit op fileknelpunten in de spits. Het effect daarvan is dat de files de komende jaren met 20 tot 30% verminderen op specifieke trajecten waar de spitsproblematiek zich het meeste voordoet.

 “De (elektrische) fiets is een uitstekend alternatief voor de reiziger op de korte afstand”, aldus de minister in haar brief aan de Kamer. Zij ziet veel potentie in het verbeteren van de fietsinfrastructuur. Hierbij denkt zij onder andere aan regionale snelfietsroutes en het realiseren van voldoende en kwalitatief goede fietsparkeervoorzieningen bij stations op de ‘programma hoogfrequent spoorvervoer’-corridors. Deze voornemens en erkenning worden omarmd door RAI Vereniging afdeling Fietsen.

“Duurzame mobiliteit kan alleen bewerkstelligd worden door op het juiste moment het juiste vervoersmiddel in te zetten. Op verschillende momenten, zeker waar het relatief korte afstanden betreft, is dit de fiets,” aldus Sacha Boedijn, secretaris van RAI Vereniging afdeling Fietsen. “Wij zijn erg tevreden met het feit dat de minister dit in haar plannen meeneemt. Vooralsnog hadden niet alle provinciale besturen expliciete passages over fietsen opgenomen in hun akkoorden. Wij gaan ervan uit dat zij gewacht hebben op dit steuntje in de rug van rijkswege. Wij zullen meedenken waar we kunnen, zodat overheid, branche en gebruikers tot nog optimalere inzet van de fiets kunnen komen.”

Tweewieler.nl