Alles om uw fiets om te bouwen tot een échte elektrische fiets!

E-fietsers zijn fitter en houden vol

23-07-2013

Automobilisten die met een beloning worden verleid om te gaan e-fietsen, merken dat aan hun gezondheid. Ze voelen zich fitter dan voordat men ging fietsen. 

Dat blijkt uit een nieuwe studie van TNO, die een evaluatieonderzoek uitvoerde onder forensen die deelnamen aan 'Fietsen Loont' in Noord-Brabant, een project waarbij langdurig gebruik van de elektrische fiets in het woon-werkverkeer werd beloond.

Om deel te mogen nemen aan Fietsen Loont moest men op minimaal vijf kilometer van de werklocatie af wonen en het woon-werkverkeer met de auto afleggen. De deelnemers registreerden tijdens het onderzoekjaar wekelijks het gebruik van de elektrische fiets in een online rittenregistratiesysteem en vulden zowel vóór de aanschaf van de elektrische fiets, als na 3 en 12 maanden gebruik een online vragenlijst in.

Daaruit blijkt dat deelname aan het project leidde tot een aanzienlijk gebruik van de elektrische fiets in het woon-werkverkeer, zowel in de periode vlak na de aanschaf als op langere termijn. Na drie maanden deelname aan het project werd door 94% van de deelnemers de elektrische fiets meestal voor het woon-werkverkeer gebruikt, en na een jaar deelname was dit altijd nog 90%.

De gemiddelde enkele reis woon-werkafstand was 14 kilometer en de gemiddelde frequentie van woon-werk fietsen lag op 2,7 dagen per week. Die afstand is veel hoger dan de gemiddelde woon-werk afstand van ruim 4 kilometer die op een gewone fiets wordt afgelegd en ook dan de eerder gevonden woon-werk fietsafstand die forensen met een elektrische fiets afleggen (9,8 kilometer) en die voor niet-elektrische fietsgebruikers op 6,3 kilometer ligt. Desgevraagd gaf men aan een gemiddelde enkele reis woon-werkafstand acceptabel te vinden voor op de elektrische fiets van gemiddeld 18,9 kilometer. Onder de deelnemers die meestal de elektrische fiets gebruikten in het woon-werkverkeer nam de gemiddelde enkele reistijd met circa 10 minuten toe.

Als reden om de fiets soms niet te gebruiken noemde men onder andere 'geen zin om bezweet aan te komen', ík kan gemakkelijk/gratis parkeren'' en 'ik houd er niet van om nat te worden'. Redenen als het hebben van een auto van de zaak/leaseauto, het ontbreken van goede fietsroutes naar het werk, het lichamelijk soms niet in staat zijn om te fietsen, het niet handig vinden om te fietsen als de kinderen naar school/crèche gebracht moeten worden of het imago van de elektrische fiets spelen nauwelijks een rol bij het niet gebruiken van de elektrische fiets.

Behalve voor het woon werk-verkeer werd de e-fiets door 33% ook gebruikt voor recreatie en door 45% voor boodschappen doen.

De gezondheid van de e-fietsers is er duidelijk op vooruit gegaan. Het percentage elektrische fietsers dat voldeed aan de beweegnormen nam fors toe van 47% naar 93%. Men voelde zich fitter en gezonder dan voordat men ging fietsen naar het werk. (Er van afvallen deed men echter niet).

TNO concludeert dat het belonen van het gebruik van de elektrische fiets in het woon-werkverkeer gunstige resultaten oplevert voor de mobiliteit en gezondheid van forensen.

Fietsberaad