Alles om uw fiets om te bouwen tot een échte elektrische fiets!

Fiets passeert trein

18-03-2013

Voor het eerst moet de trein het afleggen tegen de fiets. In 2011 groeide de vervoersprestatie van de fiets in ons land tot 15 miljard kilometer, 1,3 miljard meer dan in 2010. De vervoersprestatie van de trein daalde in die periode met 0,3 tot 13,8 miljard kilometer, aldus de nieuwste CBS-cijfers.

Op de fiets zijn in 2011 voor het eerst meer kilometers afgelegd dan per trein. Onderzoek zal uitwijzen of deze trend zich zal voortzetten.

Daarmee staat die fiets nu stevig op een tweede plaats achter de auto (140,1 mrd. km). Met name het fietsgebruik in de leeftijdscategorie tot 15 jaar en bij ouderen tussen de 60 en 65 jaar nam bovengemiddeld toe. Bij kinderen is die ontwikkeling al langer zichtbaar. Het grotere fietsgebruik bij senioren is ongetwijfeld toe te schrijven aan de populaire e-bike.

Blijft de fiets de trein verslaan?

Overigens is het nog niet goed vast te stellen of sprake is van een trend. Alleen de CBS- cijfers over 2010 en 2011 zijn namelijk vergelijkbaar en daarin kunnen weersinvloeden een rol spelen.
Sinds 2010 hanteert het CBS het Onderzoek Verplaatsingen in Nederland (OViN) dat op een aantal belangrijke punten afwijkt van de eerdere onderzoeksmethodiek op basis van het Mobiliteitsonderzoek Nederland (MON).

tweewieler.nl