Alles om uw fiets om te bouwen tot een échte elektrische fiets!

Hogere boetes door NMA

04-10-2011

Hogere boetes opgelegd aan Gazelle, Accell Group en Giant in NMa procedure

ROTTERDAM - Het College van Beroep voor het bedrijfsleven heeft uitspraak gedaan op de hoger beroepen die drie fietsenfabrikanten en de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) hebben ingesteld tegen een uitspraak van de rechtbank Rotterdam met betrekking tot een fietsenkartel.

De ernst van de door deze fietsfabrikanten begane overtreding van de mededingingsregels wordt door het College zwaarder beoordeeld dan de rechtbank dat heeft gedaan. In zoverre slaagt het hoger beroep van NMa. Het College heeft in de uitspraak de boetebedragen die de fietsenfabrikanten door NMa opgelegd hebben gekregen, opnieuw vastgesteld.

Het College stelt de hoogte van de boete voor Giant vast op € 2.053.000 (was 1.4 miljoen), De boete voor Accell is vastgesteld € 6.917.000 (was 4.6 miljoen). Gazelle heeft de hoogste boete van € 10.109.000 (was 6.7 miljoen). Deze boetes zijn lager dan die in 2002 door het NMa werden opgelegd. Deze werden in 2007 verlaagd in een tussenvonnis. De nu opgelegde boetes zijn hoger dan die in 2007.

Achtergrond

Tijdens een bijeenkomst in juni 2000 in Zwolle hebben de betreffende fietsenfabrikanten informatie uitgewisseld - en daarmee naar het oordeel van het College onderlinge afstemming bereikt - over het doorberekenen van kostenstijgingen in de consumentenadviesprijzen voor fietsen alsmede over de hoogte van kortingen die door hen aan dealers worden verstrekt. Deze uitwisseling van informatie strekte er naar het oordeel van het College toe de mededinging op de fietsenmarkt te beperken. Dit is op grond van het nationale en het Europese mededingingsrecht niet toegestaan. Het College is dan ook van oordeel dat NMa de betreffende fietsenfabrikanten hiervoor terecht een boete heeft opgelegd.

Het is nog duidelijk of de genoemde fietsfabrikanten verder in beroep kunnen gaan tegen deze veroordeling.

staatscourant