Alles om uw fiets om te bouwen tot een échte elektrische fiets!

Typegoedkeuring verplicht voor s-pedelecs

27-06-2013

De huidige stand van zaken over de regelgeving voor ‘speed pedelecs’ is te lezen in de Tweewieler die dit weekend verschijnt. Ook komt de wetgeving die ingaat per 1 januari 2016 aan de orde. Het artikel geeft antwoord op de vraag hoe dealers op dit moment kunnen zien dat een ‘speed pedelec’ voldoet aan de wettelijke eisen.

Aan het woord is Annick Roetynck van ETRA. Als algemeen secretaris van de Europese associatie voor fiets- en motorhandelaren, waarvan BOVAG deel uitmaakt, is zij vanaf het eerste begin nauw betrokken bij het komen tot een goede regelgeving voor elektrische twee- en driewielige voertuigen.

Europese typegoedkeuring voor speed pedelecs
Over de eisen waaraan s-pedelecs moeten voldoen, zegt Annick Roetynck in het Tweewieler interview: "Alle speed pedelecs die nu op de markt worden gebracht, moeten een Europese typegoedkeuring hebben, volgens de Europese Richtlijn die nu van kracht is. Daartoe moet een gecertificeerde technische dienst zoals de RDW controleren of het voertuigtype voldoet aan alle technische vereisten van de typegoedkeuring. Vervolgens moet de goedkeuringsinstantie de typegoedkeuring certificeren. Daar horen een voertuigidentificatienummer (VIN) en een zogeheten 'certificaat van overeenstemming' bij."

Regelgeving vanaf 2016
In het Tweewieler interview legt Roetynck ook uit waar het naar toe gaat in de Europese regelgeving voor speed pedelecs en andere elektrische tweewielers zoals lichte elektrische scooters. Op dit moment wordt hard gewerkt aan die regelgeving die vanaf 2016 van kracht wordt. Wat echter nu al vast staat is dat er voor 'gewone' elektrische fietsen niets gaat wijzigen. De 25 km/u modellen met 250W motor en trapondersteuning blijven buiten beschouwing en behoeven ook na 2016 geen typegoedkeuring.

Tweewieler.nl