Alles om uw fiets om te bouwen tot een échte elektrische fiets!

Vermogen elektrische fietsen niet vrijgegeven!

22-11-2012

De fietsindustrie, verenigd in RAI Vereniging, zegt blij te zijn dat het Europees Parlement tegen het vrijgeven van het vermogen van elektrische fietsen heeft gestemd. 'Hiermee blijft een elektrische fiets een fiets.'

De Europese Commissie heeft ingestemd met nieuwe regels voor gemotoriseerde twee- en driewielers. Daarin is vastgelegd dat een elektrische fiets (een ‘electric power assisted cycle’, oftewel EPAC) niet als motorvoertuig wordt aangemerkt, mits deze aan een aantal criteria voldoet. Eén daarvan is een gemaximeerd vermogen van 0,25 kW. Een andere criterium is dat een EPAC mag ondersteunen tot maximaal 25 km/h. Samen met de Europese brancheorganisaties Colibi-Coliped en belangenverenigingen zoals de European Cyclist Federation en de Fietsersbond is afgelopen jaar gelobbyd om de regels voor de elektrische fiets niet te wijzigen. Belangrijk element hierin was het niet ophogen van het maximaal toegestane vermogen voor dit type voertuigen vanuit verkeersveiligheidsoogpunt, aldus de RAI Vereniging.