Alles om uw fiets om te bouwen tot een échte elektrische fiets!

Garantie

Garantievoorwaarden

1 Jaar garantie

Op de losse onderdelen, behalve de onderdelen die onderhevig zijn aan normale slijtage. Op alle elektrische onderdelen, op de controle-unit, de accu indicator, de lader en de pedelec-sensor. Bij iedere poging om deze onderdelen uit elkaar te halen vervalt de garantie onmiddellijk.

1 Jaar garantie

Op de accu en de motor.

Uitgesloten van Garantie:

Onderdelen die onderhevig zijn aan normale slijtage, zoals handvatten,connectors. Garantie vervalt tevens als de schade is veroorzaakt door misbruik, schade of ongevallen.

Kan de motor oververhit raken?

Ja, op zeer steile hellingen kan de motor oververhit raken, maar een ingebouwde sensor zorgt er dan voor dat het elektrisch systeem automatisch wordt afgesloten, voordat er schade kan optreden.

garantie vervalt bij

De garantie vervalt wanneer de onderdelen voor andere doeleinden of functies gebruikt worden dan waarvoor ze zijn vervaardigd. Ook bij het openmaken en/of veranderen van functies of onderdelen vervalt de garantie, zo ook bij het verkeerd monteren en/of laten vallen van onderdelen. Demotech/mafo B.V en FMHmotor zijn niet aansprakelijk voor het slecht of verkeerd monteren van de set op de fiets of ander vervoermiddel.